Amarant Zorggebouw Hooge Veer Tilburg2018-04-12T13:17:13+00:00

Project Description

Amarant Zorggebouw Hooge Veer Tilburg

In opdracht van Maas-Jacobs

In 1900 werd door het kerkbestuur van de parochie Korvel een boerderij met grond gekocht aan de Bredaseweg voor de bouw van een klooster en een kapel voor de Zusters van O.L. Vrouw van Liefde des Goeden Herders. In 1902 betrok deze congregatie het nieuwe complex aan de Bredaseweg, een ontwerp van Leo Goyaerts. De zusters stichtten een tehuis om ‘gevallen meisjes en dezulke, wier zedelijk heil gevaar loopt, op te nemen en tot deugdelijke Christenen en nuttige leden der maatschappij te vormen’.

De zusters vertrokken in 1959, waarna de SAMIVOZ-organisatie het complex onder de naam ’t Hooge Veer als een tehuis voor geestelijk gehandicapte meisjes voortzette. Het klooster werd gesloopt en vanaf 1982 verrezen er op het terrein diverse nieuwe gebouwen. De kapel werd verbouwd tot multifunctionele ruimte. ’t Hooge Veer, onderdeel van zorginstelling Amarant, is tegenwoordig een werk- en activiteitencentrum voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking. Op het terrein staan diverse kunstwerken, zoals de sculptuur Mantel der Liefde van Tine van de Weyer.